Profesjonsetikk


P1

"Over andres dørstokk" - etikk i arbeid i andres hjem

Målgruppe: yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren som arbeider hjemme hos brukere

Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 - 8 timer)

Priskategori : 3

 

P2

Profesjonsetikk for lærere og førskolelærere

Verdigrunnlag og refleksjon i pedagogiske hverdagssituasjoner

Målgruppe: Pedagogisk personal og hågskolestudenter

Varighet: Seminar 1 dag, Seminar 2 dager (6 - 8 timer)

Priskategori: 3


P3

Nærhetsetikk og sosialetikk i arbeid med mennesker

Hvordan forene menneskelig nårhet med et etisk engasjement for strukturelle endringer?

Målgruppe: Yrkesgrupper som arbeider tett på mennesker

Varighet: Foredrag 3- 4 timer, Seminar 1 dag (6 timer)

Priskategori: 3@ 2018 Lars Gunnar Lingås