Lars Gunnar Lingås

(f 1947) fil dr/ PhD

Jeg har sosionomutdanning fra 1973 og har vært aktivt med i fagutviklingen av sosialt arbeid i Norge gjennom undervisning, faglitterære bidrag og forskning. Redaktør av Nordisk Sosialt Arbeid (1983-86) og redaksjonssjef i Universitetsforlaget (1990-1993). Filosofisk doktorgrad fra Göteborgs universitet (1993) med avhandlingen "Etikk i sosialt arbeid - fra regler til diskurs".

Jeg har skrevet en rekke artikler og bøker og redigert flere bøker om sosialpolitikk, sosialfaglige spørsmål, pedagogikk, humanisme, etikk og yrkesetikk. Jeg var generalsekretær i Human-Etisk Forbund 1993-1997. Jeg representerte Arbeiderpartiet i bystyret i Holmestrand 1999-2007 og var styreleder i Stiftelsen Hvite Busser til Auschwitz 2005-2007.

Siden 1997 har jeg drevet enkeltmannsforetak som forfatter og underviser med en rekke faste oppdrag for nordiske høgskoler og universiteter og organisasjoner. Jeg har vært engasjert av Utdanningsforbundet i arbeidet med Profesjonsetisk plattform. Jeg er nå ansatt ved Høgskolen i Sørøst-Norge som dosent.

Jeg er gift og har to voksne barn fra tidligere ekteskap.@ 2014 Lars Gunnar Lingås