Bøker i salg - klikk på omslagene for å lese omtale eller kjøpe boka.


Etikk for pedagoger
Lingås, Lars Gunnar:

Etikk for pedagoger

Gyldendal akademisk, 2014, 2. utgave. Bokmål.
Finnes også som e-bok.
Ansvar for likeverd
Lingås, Lars Gunnar:

Ansvar for likeverd - Etikk i tverrfaglig arbeid med habilitering og rehabilitering

Gyldendal akademisk, 2013, 2. utgave. Bokmål.
Pedagogisk veiledning
Lingås, Lars Gunnar (red) og Olsen, Knut-Rune (red):

Pedagogisk veiledning

Gyldendal akademisk, 2013. Bokmål.
Finnes også som e-bok.
Over andres dørstokk
Lingås, Lars Gunnar:

Over andres dørstokk - yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter

Kommuneforlaget, 2011, 4 utgave. Bokmål
Finnes også på dansk og svensk.

Helse og samspill
Lingås, Lars Gunnar; Trulsen, Heidi; Skailand, Kari Agerup og Guldal, Liv:

Helse og samspill: Helse- og sosialfag vg1.

Aschehoug forlag, 2009. Bokmål.

Finnes også på nynorsk.
Etikk og verdivalg
Lingås, Lars Gunnar:

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

Gyldendal akademisk, 2008, 4. utgave. Bokmål

Kommunikasjon og samarbeid
Lingås, Lars Gunnar og Herheim, Åse:

Kommunikasjon og samarbeid: utvikling av relasjonskompetanse

Damm, 2008. Bokmål.


Kommunikasjon og samarbeid
Gjøtterud, Sigrid M; Haugstvedt, Karen T.S.; Herheim, Åste; Lingås, Lars Gunnar og Serville, Gudrun:

Helsefagarbeideren: Kommunikasjon og samhandling

Damm 2007. Bokmål.
Finnes også nynorsk.

Lovgiving og faglig forsvarlighet
Andressen, Hilde L. ; Lingås, Lars Gunnar og Serville, Gudrun:

Helsefagarbeideren: Lovgivning og faglighet

Damm, 2007. Bokmål.
Finnes også på nynorsk.

Organisering og yrkesutøvelse
Lingås, Lars Gunnar og Martinussen, Nina:

Organisering og yrkesutøvelse

Damm 2006. Bokmål.

Etikk og kommunikasjon
Hansen, Åse-Marion og Lingås, Lars Gunnar:

Etikk og kommunikasjon

Damm 2005. Bokmål.
Etikk i sosialt arbeid
Lingås, Lars Gunnar:

Etikk i sosialt arbeid: Fra regler til diskurs

Avhandling til fil. dr. graden.
Göteborgs Universitet, 1993.
Kan bestilles via mail: lingas@etikk.net. Pris 200,- + porto. Kun få eksemplarer igjen.

For eldre utgivelser samt artikler vises det til BIBSYS. Se også fullstendig oversikt over mine utgivelser.
@ 2014 Lars Gunnar Lingås